Mašina za valjanje

Mašina za valjanje je vrsta opreme koja koristi radne valjke za savijanje i oblikovanje pločastog materijala.Može da kotrlja metalne ploče u kružne, lučne i konične obratke unutar određenog raspona.To je veoma važna oprema za obradu.Princip rada mašine za valjanje ploča je da pomera radnu rolnu pod dejstvom spoljnih sila kao što su hidraulički pritisak i mehanička sila, tako da se ploča savija ili valja u oblik.
Mašina za valjanje ima širok spektar primena, a može se koristiti u oblastima proizvodnje mašina kao što su brodovi, petrokemija, kotlovi, hidroelektrane, posude pod pritiskom, farmaceutski proizvodi, proizvodnja papira, motori i električni uređaji i prerada hrane.

Shipping Industry

1

Petrohemijska industrija

2

Building Industry

3

Industrija cjevovodnog transporta

4

Industrija kotlova

5

Elektroindustrija

6

Vrijeme objave: 07.05.2022